1 pipeta Vectra Felis - solutie spot-on pentru pisici

1 pipeta Vectra Felis - solutie spot-on pentru pisici- cea mai avansata solutie spot-on/ cu actiune repelenta si insecticida/acaricida impotriva puricilor.

Detalii

  • 03.2025

Disponibilitate: In stock

Pret redus!

-10%

49,49 RON cu TVA

54,99 RONComanda acum si vei primi pachetul in intervalul

1 pipeta Vectra Felis - solutie spot-on pentru pisici - cea mai avansata solutie spot-on/ cu actiune repelenta si insecticida/acaricida impotriva puricilor. 

Pipeta provine din cutii cu 3 pipete, are data de expirare inscrisa pe ambalaj si este insotita de prospect de utilizare tiparit.


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE
Deţinătorul autorizaţiei de comercializare şi a autorizaţiei de fabricare, responsabil pentru eliberarea seriilor de produs
Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
FRANŢA

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
Vectra Felis 423 mg/42.3 mg soluţie spot-on pentru pisici
dinotefuran/piriproxifen

3. DECLARAREA SUBSTANŢEI (SUBSTANŢELOR) ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)
Fiecare 0.9 ml conţine: 423 mg dinotefuran, 42.30 mg piriproxifen.
Soluţie spot-on incoloră sau de culoare galben deschis.


4. INDICAŢII

Acest medicament de uz veterinar omoară puricii (Ctenocephalides felis) de pe pisicile infestate şi previne infestaţiile ulterioare pentru o perioadă de o lună. De asemenea, previne înmulţirea puricilor prin inhibarea dezvoltării larvelor în mediul de viaţă al pisicilor pentru o perioadă de 3 luni.
Produsul medicinal veterinar poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament pentru dermatita alergică provocată de purici (DAP) la pisici.

5. CONTRAINDICAŢII
A nu se utiliza la pisici adulte sau pisoi care cântăresc mai puţin de 0,6 kg.
A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi.

6. REACŢII ADVERSE
Efecte adverse de natură cosmetică, cum ar fi aspect de păr umed şi reziduuri de culoare albă pot apărea la locul aplicării şi se pot menţine până la 7 zile ; totuşi aceste efecte nu se mai observă de obicei după 48 ore. Aceste modificări nu afectează sănătatea sau eficacitatea produsului medicinal veterinar.
În cazuri rare se observă uşoare descuamări, eriteme şi alopecii tranzitorii, care în mod normal, se remit spontan, fără tratament.
Frecvenţa reacţiilor adverse este definită folosind următoarea convenţie:
- foarte comun ( mai mult de 1 din 10 animale prezintă reacţii adverse în timpul unui tratament)
- comun (mai mult de 1 animal dar mai puţin de 10 animale din 100)
- mai puţin frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 1,000)
- rar (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 10,000)
- foarte rar (mai puţin de 1 animal din 10,000, incusiv rapoartele izolate).
Dacă observaţi reacţii adverse grave sau care nu sunt menţionate pe acest prospect, vă rugăm să informaţi medical veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ
Pisici

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Modul şi calea de administrare:
Administrare spot-on.
Trebuie avut grijă să se aplice produsul medicinal veterinar doar pe pielea intactă.
Doze: Utilizaţi un singur aplicator spot-on pentru o singură aplicare la o singură pisică. Doza minimă recomandată este de 42.3 mg dinotefuran/kg greutate vie şi 4.23 mg piriproxifen/kg greutate vie.
Dozele de tratament sunt cuprinse între 42.3 mg şi 705 mg dinotefuran/ kg greutate vie şi între 4.23 mg şi 70.5 mg piriproxifen/ kg greutate vie pentru pisici cu greutatea cuprinsă între 0.6 kg şi 10 kg greutate vie.

9. RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ
Cum se aplică:
Scoateţi aplicatorul spot-on din ambalaj.
Pasul 1: Ţineţi aplicatorul în sus, punând degetele sub discul mai mare, aşa cum este arătat mai jos.

Pasul 2: Cu cealaltă mână apăsaţi în jos pe discul mai mic până când cele două discuri se suprapun complet. Astfel se va perfora sigiliul.

Pasul 3: Pisica trebuie să stea într-o poziţie confortabilă pentru o aplicare uşoară. La baza cefei, faceţi o cărare în păr până se vede pielea. Aplicaţi produsul medicinal veterinar încet, menţinând vârful aplicatorului în contact cu pielea. Evitaţi aplicarea superficială pe părul pisicii.


Schema de tratament:
După o singură administrare, produsul medicinal veterinar va preveni infestarea cu purici pentru o lună si va preveni înmulţirea puricilor împiedicând apariţia lor în mediul de viaţă al pisicilor timp de trei luni. Nevoia de a retrata pisicile care se pot reinfesta şi intervalul de timp dintre tratamente, ar trebui să se bazeze pe evaluarea de catre un medic veterinar.

10. TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa în văzul şi la îndemâna copiilor.
Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie şi pe aplicatorul spot-on .

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)
Precauţii speciale pentru fiecare specie ţintă:
Trebuie tratate toate pisicile din casă. Câinii din casă trebuie trataţi cu un produs medicinal veterinar autorizat pentru utilizarea la această specie.
Puricii pot infesta coşul pisicii, aşternuturile şi zonele de odihnă cum ar fi covoarele sau decoraţiunile interioare. În cazul infestaţiei masive cu purici, la începutul măsurilor de control, aceste zone trebuie tratate cu un insecticid adecvat şi apoi aspirate regulat.
Precauţii speciale pentru utilizarea la animale:
Numai pentru uz extern.
Nu a fost stabilită siguranţa produsului medicinal veterinar la pisoii mai mici de 7 zile sau care cântăresc mai puţin de 0,6 kg.
Trebuie avut grijă să se aplice doza într-o zonă unde animalul să nu se poată linge (cum este descris în secţiunea “Recomandări pentru administrarea corectă”) şi trebuie să vă asiguraţi că animalele nu se curăţă între ele imediat după tratament.
Trebuie avut grijă ca doza aplicată sau conţinutul aplicatorului să nu vină în contact cu ochii animalului tratat sau ai altor animale.
Nu au fost efectuate studii pe pisici bolnave sau în convalescenţă, de aceea acest produs medicinal veterinar va fi folosit doar în urma unei evaluări risc-beneficiu făcută de medicul veterinar.
Impactul îmbăierilor cu şampon asupra eficacităţii acestui produs medicinal veterinar nu a fost evaluat.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Spălaţi bine mâinile imediat după folosire.
Acest produs medicinal veterinar este iritant pentru ochi şi piele.
A se evita contactul accidental cu pielea, ochii sau gura.
În cazul în care sar stropi pe piele spălaţi imediat cu apă şi săpun.
În caz de contact accidental cu ochii, clătiţi imediat cu apă din abundenţă.
Dacă iritaţiile cutanate şi cele oftalmice persistă, sau dacă produsul este înghiţit din greşeală, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la dinotefuran, piriproxifen sau sulfoxid de dimetil, trebuie să evite contactul cu acest produs medicinal veterinar.
Animalele tratate nu trebuie manipulate cel puţin opt ore dupa aplicarea produsului. De aceea se recomandă să trataţi animalele seara. Animalele tratate nu ar trebui în ziua tratamentului să doarmă cu stăpânii lor, mai ales dacă este vorba de copii.
Aplicatoarele folosite trebuie eliminate imediat şi nu trebuie lăsate la vederea şi la îndemâna copiilor.
Utilizarea în perioada de gestaţie sau lactaţie:
Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei la pisici. Utilizarea produsului medicinal veterinar la pisicile gestante sau aflate în perioade de lactaţie trebuie sa aiba la baza raportul beneficiu-risc evaluat de către medicul veterinar.
Studiile de laborator, pentru fiecare component, dinotefuran sau piriproxifen, la şobolani şi la iepuri nu au produs nici un efect maternotoxic, teratogenic sau fetotoxic.
La şobolani,s-a observat că dinotefuranul trece bariera sânge-lapte şi este excretat în lapte.
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi):
Nu s-au observat clinic reacţii adverse importante la pisicuţele sănătoase în vârstă de 7 săptămâni sau mai mult, tratate topic de 7 ori la interval de 2 săptămâni, cu doze de până la 4 ori mai mari decât cea mai mare doză recomandată, exceptând edeme tranzitorii şi uscarea pielii la locul aplicării.
După ingestia accidentală a produsului medicinal veterinar, pot apărea reacţii tranzitorii ca voma, salivaţia şi diareea. Totuşi aceste semne dispar fără a fi nevoie de vreun tratament în decursul a 4 ore.
Incompatibilităţi:
Nu se cunosc.
A nu se amesteca cu alte produse medicinale şi a nu se aplica împreună cu alte produs medicinale veterinare, în acelaşi timp şi în acelaşi loc

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Vectra Felis nu trebuie să ajungă în cursuri de apă deoarece este toxic pentru peşti si alte organisme acvatice. Nu contaminaţi apele şi canalele de scurgere cu produsul medicinal veterinar sau cu ambalajele folosite.
Vectra Felis nu trebuie eliminat prin canalizare sau gunoi menajer. Întrebaţi-vă veterinarul cum să eliminaţi medicamentele de care nu mai aveţi nevoie. Aceste măsuri ar ajuta la protejarea mediului înconjurător.

14. DATA LA CARE A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Informaţii detaliate referitoare la acest produs medicinal veterinar sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor: http://www.ema.europa.eu.

Mecanismul de acţiune:
Cele două substanţe active din compoziţia produsului medicinal veterinar acţionează prin contact cu paraziţii.
Dinotefuran acţionează prin legarea de terminaţiile nervoase ale insectelor. Nu este necesar ca insectele să ingereze dinotefuran. Dinotefuran este parţial absorbit de pielea pisicilor dar, această absorbţie nu este relevantă pentru eficacitatea produsului medicinal veterinar.
Piriproxifen acţionează prin întreruperea ciclului de reproducţie şi a dezvoltării puricilor. Aceasta previne infestarea mediului de către animalele tratate cu purici în diferite stadii de dezvoltare.
După o singură aplicare externă, cele două substanţe active sunt distribuite rapid pe suprafaţa corporală din prima zi.
Produsul medicinal veterinar omoară puricii după două ore de la aplicare sau la două ore după infestarea cu purici a animalelor tratate.

  • Moneda RON cu TVA
  • Se utilizeaza pentru: Pisici
  • Pachet cu: 1 pipeta
  • Tip produs: Deparazitare externa
  • Cantitate: 1 pipeta
  • Brand: Ceva
  • Categorie produs: Antiparazitare pisici
  • OLA 2
  • SU 1

 

Contact telefonic - 0756.560.560  

Ne puteti contacta telefonic in intervalul orar de mai jos (cu exceptia sarbatorilor legale).

In afara acestui interval orar ne puteti contacta prin e-mail - vanzari@farapurici.ro. 

 

Luni12.00 - 18.00
Marti12.00 - 18.00
Miercuri12.00 - 18.00
Joi12.00 - 18.00
Vineri12.00 - 18.00

Livrare prin firme de curierat rapid.

 

Contravaloarea serviciului de livrare este:

- pentru livrarea in Bucuresti si Ilfov

- plata cu card on-line:

14 RON pentru colete cu valoare mai mica de 200 RON

GRATUIT pentrru colete cu valaore mai mare de 200 RON

- plata numerar/card la livrare:

14 RON pentru colete cu valoare mai mica de 200 RON

GRATUIT pentrru colete cu valaore mai mare de 200 RON

- pentru livrarea in orice alta localitate din Romania 

- plata cu card on-line: 

14 RON pentru colete cu valoare mai mica de 200 RON

GRATUIT pentrru colete cu valaore mai mare de 200 RON

- plata numerar/card la livrare:

14 RON pentru colete cu valoare mai mica de 200 RON

GRATUIT pentrru colete cu valaore mai mare de 200 RON

Nu se fac livrari in afara Romaniei. 

Contravaloarea serviciilor de livrare este afisata in cosul de cumparaturi si se adauga la valoarea totala a produselor comandate.

 Apasa aici pentru a citi conditiile pentru cumpararea produselor ce necesita prescriptie medicala.  

Program livrari 

 

Plasare comandaExpediereLivrareTimp total
L-J pana in ora 14.00In aceiasi zi24 -48 de ore de la expediere1 - 2 zile
L-Mi dupa ora 14.00A doua zi24 - 48 de ore de la expediere2 - 3 zile
J dupa ora 14.00 - V pana in ora 14.00Vineri

- luni sau marti

4 - 5 zile

V dupa ora 12.00, S si DLuni/marti24 -48 de ore de la expediere2-4 zile
Alte zile nelucratoarePrima zi lucratoare24 - 48 de ore de la expediereNr de zile nelucratoare consecutive + 2 zile
Tmpul de livrare de 24 de ore de la momentul expedierii reprezinta cea mai buna estimare. 

Acesta poate ajunge la 48 sau 72 de ore in anumite situatii (localitati  indepartate de

centrele nationale de livrare, perioade premergatoare sarbatorilor, conditii meteo severe, etc )

Livrarea se face prin firme de curierat.  


Comanda on-line.  

1. Creati-va un cont farapurici.ro. Este usor si gratuit. Dupa crearea contului autentificati-va in site.

2. Intrati in magazin si alegeti categoria de produse care va intereseaza. Vizualizati produsul pe care doriti sa-l cumparati si stabiliti caracteristicile suplimentare ale acestuia, daca sunt disponibile .

3. Apasati "Adauga in cos." Dupa ce ati adaugat toate produsele dorite in cos, completati datele necesare validarii comenzii.

4. Daca aveti o adresa de livrare inregistrata aceasta va fi afisata in interfata de comanda. Daca nu aveti o adresa salvata sau doriti o adresa diferita pentru livrare, apasati "Adauga o noua adresa", completati datele necesare, si salvati-o. Selectati apoi adresa de livrare si cea de facturare.

5. Pentru a confirma comanda si a alege metoda de trimitere trebuie sa acceptati termenii de utilizare a site-ului farapurici.ro si a serviciilor oferite de acesta. Va recomandam sa cititi cu atentie acesti termeni si sa continuati procesul de cumparare numai daca sunteti de acord cu clauzele acestora. 

Dupa acceptarea acestora alegeti metodele de livrare disponibile si contravaloarea acestora, suma ce se va adauga la valoarea cosului. De asemenea veti putea alege modalitatea de plata a produselor si/sau serviciilor.

6. Tot in aceasta interfata aveti posibilitatea de atrimite un mesaj referitor la comanda, daca este necesar.

7. Faceti click pe modalitatea de plata ramburs sau plata cu cardul. Vi se va afisa suma finala pe care o aveti de platit la livrarea pachetului.

8. Apasati "Confirm comanda". Comanda va fi trimisa operatorului farapurici.ro si va intra in stadiul de procesare.

Daca este cazul veti fi contactat telefonic pentru detalii referitoare la comanda plasata.


Stadiile unei comenzi.


Imediat ce ati plasat o comanda aceasta va trece prin diferite stadii inainte de a fi livrata.

Deoarece dorim sa fii informat la timp de stadiul in care se afla comanda plasata, vei primi un mesaj e-mail la fiecare modificare a starii comenzii plasate.

Trimiterea acestor mesaje nu exclude verificarea telefonica de catre un operator farapurici.ro a unor informatii referitoare la comanda.

Toate aceste stadii se pot regasi si in contul tau de client in sectiunea "Istoric si detalii comenzi".


1. Comanda confirmata.

Imediat ce ai plasat comanda online vei primi un e-mail pe adresa folosita la inregistrare ce confirma inregistrarea automata a comenzii in sistemul online farapurici.ro (nu uita sa verifici si folderul "Spam")  

2. Comanda procesata.

Fiecare comanda este verificata de un operator farapurici.ro. In momentul in care comanda a fost verificata vei primi un mesaj pe adresa de e-mail care va confirma existenta produselor in stoc si livrarea acestora conform programului de livrari de mai sus.

3. Comanda expediata.

In momentul in care comanda este ridicata de curier pentru a fi livrata vei primi un e-mail care te informeaza asupra acestui lucru. Detalii referitoare la livrare se regasesc in tabelul de mai sus.

4. Comanda livrata

Comanda a fost livrata. In acest stadiu este posibil sa primesti si un mesaj e-mail care te invita sa iti spuni parerea despre serviciile farapurici.ro sub forma unei recenzii ce va fi publicata pe site-ul farapurici.ro in sectiunea "Recenzii clienti".

Raspunsul nu este obligatoriu, dar orice informatie venita de la clientii nostri referitoare la calitatea serviciilor farapurici.ro este bine venita. 

 


Anularea unei comenzi.

 

In situatia in care doriti anularea unei comenzi va rugam sa faceti acest lucru cat mai rapid, contactandu-ne telefonic sau pe adresa de e-mail vanzari@farapurici.ro.

Pentru ca procedura de anulare sa se desfasoare rapid, va rugam sa notati si sa ne comunicati numarul de ordine al comenzii. 

 

Returnarea comenzilor.

Daca te-ai razgandit si doresti sa returnezi o comanda sau doar unele produse din caomanda, nu e nimic!

Conform legislatiei in vigoare ai dreptul sa returnezi o comanda plasata online sau telefonic in 15 zile de la data la care produsele au intrat in posesia ta (data livrarii).

Pentru a face un retur trebuie sa urmezi pasii de mai jos:

1. Trebuie sa ne instiintezi ca doresti sa returnezi produsele folosind procedura de returnare din contul tau.

2. Intra in contul tau in sectiunea "Istoric si detalii comenzi"

3. Identifica comanda pe care doresti sa o returnezi si apasa "Detalii"

4. Selecteaza produsele pe care doresti sa le returnezi

5. Introdu in campul text motivul pentru care doresti sa faci returnarea. Daca pur si simplu te-ai razgandit, scrie doar "Fara motiv" (acest camp text trebuie sa fie completat)

6. Apasa butonul "Returneaza produse". In acest moment vom primi un mesaj e-mail cu cererea ta de returnare si un operator farapurici.ro rte va contacta.

7. Dupa ce ai facut cererea de returnare vei fi redirectat pe pagina de retururi din contul tau in care vei vedea numarul de inregistrare a cererii de retur, codul comenzii pentru care ai cerut returul, data cererii de retur si stadiul in care se afla cererea de returnare.

Stadiile cererii de retur sunt:

a. Se asteapta confirmarea - cererea de retur a fost inregistrata in sistem si trebuie confirmata de un operator farapurici.ro

Te rugam sa nu trimiti inapoi pachetul cu produsele de returnat pana ce cererea ta de retur nu a fost procesta de un operator farapurici.ro.

In acest moment vei primi un mesaj e-mail ce te informeaza ca crerea ta de retur a trecut in stadiul urmator :

b. Se asteapta pachetul

In acest stadiu puteti trimite pachetul de retur inapoi catre farapurici.ro. Nu uita sa notezi pe documentul de trimitere si numarul de inregistrare a returului.

Datele de returnare sunt:

SC Kraftmann Farma Vet SRL

Bucuresti, Str. Mr. Atanase Ionescu, nr. 37, CP 021841

Telefon contact: 0756.560.560

Departament vanzari

c. Pachet de retur primit

In momentul in care pachetul a a juns la noi, stadiul returului se va modifica corespunzator - vei primi un mesaj e-mail ce te va informa despre modificarea stadiului returului.

Un angajat farapurici.ro va verifica produsele returnate si daca acestea corespund conditiilor de returnare stadiul se va modifica in:

d. Retur acceptat.

sau daca produsele nu corespund conditiilor de returnare stadiul va deveni 

e. Retur refuzat.

Mai poti face cererea de retur si trimitand un mesaj e-mail la adresa retur@farapurici.ro care sa ne informeze despre intentia ta de a returna produse si sa contina cel putin numele tau si codul comenzii pentru care doresti sa faci returnarea, fie sa folosesti formularul de contact (il poti accesa aici) in care alegi optiunea "3. Returnare produse". Daca nu esti autentificat in momentul completarii formularului, nu uita sa ne spui numele tau si codul comenzii pentru care doresti sa faci returnarea de produse.

Conditiile de returnare a produselor si modalitatea de returnare a contravalorii acestora

Produsele returnate trebuie sa fie in starea in care au fost primite - nefolosite, fara deteriorari, in ambalajul original si insotite de toate documentele, accesoriile sau produsele cadou primite in comanda respectiva.

De asemenea produsele trebuie sa corespunda numeric cu comanda facuta de tine. Daca o comanda contine pachete de produse acestea trebuie returnate in acelasi numar cu cel din comanda - de exemplu daca ai comandat un pachet cu 3 pipete trebuie sa returnezi toate cele 3 pipete din pachet.

Daca produsele returnate corespund cerintelor de mai sus, returul va fi acceptat si iti vom returna contravaloarea produselor si a taxelor de livrare facturate, daca exista, in maxim 14 zile de la data la care ne-ai transmis cererea de retur. Aceasta data poate fi prelungita pana la primirea pachetului de retur sau a dovezii de trimitere a pchetului.

Returnarea contravalorii produselor se poate face, la alegerea ta, astfel:

- prin transfer bancar in contul indicat de tine

- prin mandat postal 

- prin cupon de cumparaturi de pe site-ul farapurici.ro, in cazul in care doresti sa achizitionezi alte produse.

Contravaloarea livrarii pachetului de retur este suportata de noi daca folosesti ca metoda de livrare a pachetului de retur aceiasi metoda prin care produsele ti-au fost livrate. In cazul in care doresti sa trimiti pachetul de retur prin alte metode, contravaloarea serviciului de livrare va fi suportata de tine integral.


Atentionari referitoare la coletele livrate.

Clientul trebuie sa verifice integritatea pachetelor la primirea acestora. In cazul in care pachetele sunt desigilate sau rupte, se va intocmi un proces verbal de constatare impreuna cu reprezentantul firmei de curierat. Orice reclamatii referitoare la integritatea pachetului ce nu sunt inregistrate printr-un astfel de proces verbal nu sunt luate in considerare.

 

Modalitati de plata.

Plata produselor cumparate din magazinul farapurici.ro se face ramburs, la primirea pachetului sau online cu card bancar.

Plata ramburs este disponibila pentru comenzi in orice localitate din Romania. Plata produselor si contravaloarea transportului se vor achita la momentul in care receptionati pachetul de la curier. Chitanta pentru contravaloarea pachetului este emisa de societatea de curierat.

SC Kraftmann Farma Vet SRL, operatorul site-ului farapurici.ro, nu poate emite chitante pentru marfurile platite in sistem ramburs.

Pentru plata online cu card gasiti detalii aici.