Evicto 45 mg pentru pisici 2.5-7.5 kg - cutie cu 4 pipete Mareste

Evicto 45 mg pentru pisici 2.5-7.5 kg - cutie cu 4 pipete

Evicto 45 mg pentru pisici 2.5-7.5 kg - cutie cu 4 pipete

Detalii

  • 12.2021

Disponibilitate: Produs momentan indisponibil

Pret redus!

-25%

146,24 RON cu TVA

194,99 RON

Evicto 45 mg pentru pisici 2.5-7.5 kg - cutie cu 4 pipete.

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINALVETERINAR

EVICTO 15 mg soluţie spot-on pentru câini şi pisici ≤ 2,5 kg

EVICTO 30 mg soluţie spot-on pentru câini 2,6 – 5,0 kg

EVICTO 45 mg soluţie spot-on pentru pisici 2,6 – 7,5 kg

EVICTO 60 mg soluţie spot-on pentru pisici 7,6 – 10,0 kg

EVICTO 60 mg soluţie spot-on pentru câini 5,1 – 10,0 kg

EVICTO 120 mg soluţie spot-on pentru câini 10,1 – 20.0 kg

EVICTO 240 mg soluţie spot-on pentru câini 20,1 – 40,0 kg

EVICTO 360 mg soluţie spot-on pentru câini 40,1 – 60,0 kg

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare doză (pipetă) eliberează:

Substanţă activă:

EVICTO 15 mg pentru pisici şi câini Soluţie 60 mg/ml selamectină (selamectinum) 15 mg

EVICTO 30 mg pentru câini soluţie 120 mg/ml selamectină 30 mg

EVICTO 45 mg pentru pisici soluţie 60 mg/ml selamectină 45 mg

EVICTO 60 mg pentru pisici soluţie 60 mg/ml selamectină 60 mg

EVICTO 60 mg pentru câini soluţie 120 mg/ml selamectină 60 mg

EVICTO 120 mg pentru câini soluţie 120 mg/ml selamectină 120 mg

EVICTO 240 mg pentru câini soluţie 120 mg/ml selamectină 240 mg

EVICTO 360 mg pentru câini soluţie 120 mg/ml selamectină 360 mg

Excipient:

Butilhidroxitoluen 0,8 mg/ml

Pentru lista completă a excipienţilor, vezi secţiunea 6.1.

FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie spot-on.

Soluţie incoloră până la galben.

PARTICULARITĂŢI CLINICE

Specii ţintă 

Câini şi pisici

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă Pisici şi câini:

Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici produse de Ctenocephalides spp. pentru o perioadă de o lună după o singură administrare. Această indicaţie este rezultatul proprietăţilor adulticide, larvocide şi ovocide ale acestui produs. Produsul are o acţiune ovocidă pentru o perioadă de 3 săptămâni după administrare. Datorită reducerii populaţiei de purici, tratamentul lunar al animalelor gestante şi în lactaţie va constitui, de asemenea, un ajutor în prevenirea infestaţiei cu purici a puilor până la vârsta de şapte săptămâni de viaţă. Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament a dermatitei alergice produsă de purici, iar ca urmare a acţiunii ovocide şi larvocide poate constitui un ajutor al controlului infestaţiei cu purici prezente în mediului ambiant din zonele în care animalul are acces. 

Prevenirea bolii produse de viermii cardiaci cauzata de Dirofilaria immitis, prin administrări lunare. Produsul poate fi administrat în siguranță la animalele infestate cu viermi cardiaci adulți, totuși se recomandă, în concordanță cu principiile unei bune practici veterinare, ca toate animalele în vârsta de 6 luni sau mai mari ce trăiesc în țări unde există un vector de transmitere a bolii să fie testate pentru existența infestației cu viermi cardiaci adulți înainte de inițierea medicației cu produsul. Se recomandă, de asemenea testarea periodică a câinilor pentru prezența infestației cu viermi cardiaci adulți, ca parte integrantă a strategiei de prevenire contra viermilor cardiaci, chiar atunci când produsul a fost administrat lunar. Acest produs nu este eficient împotriva formelor adulte de D. immitis. 

Tratamentul râiei auriculare (Otodectes cynotis); 

Pisici:

• Tratamentul infestaţiei cu păduchi hematofagi (Felicola subrostratus);

• Tratamentul viermilor rotunzi adulţi (Toxocara cati)

• Tratamentul formelor adulte de viermi intestinali cu cârlig (Ancylostoma tubaeforme); 

Câini:

• Tratamentul infestaţiei cu păduchi hematofagi (Trichodectes canis);

• Tratamentul râiei sarcoptice (produsă de S. scabiei);

• Tratamentul formelor adulte de viermi intestinali rotunzi (Toxocara canis). 

Contraindicaţii

Nu se va utiliza la animale cu vârstă mai mică de 6 săptămâni de viaţă.

Nu se va administra la pisicile care suferă concomitent de alte boli, slăbite sau subponderale (greutate sau vârstă).

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Animalele pot fi îmbăiate la 2 ore de la aplicarea tratamentului fără pierderea eficacităţii.

Nu se va aplica produsul dacă blana animalului este udă. În orice caz, șamponarea sau udarea animalului la 2 ore sau mai mult nu reduce eficacitatea produsului.

Pentru tratamentul râiei auriculare, nu se va aplica produsul direct în conductul auditiv.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Acest produs medicinal veterinar este destinat pentru a fi aplicat numai pe suprafaţa pielii. Nu se va administra pe cale orală sau parenterală.

Animalele tratate vor fi menţinute la distanţă de foc sau alte surse de aprindere pentru cel puţin 30 de minute sau până când blana este uscată.

Este important să se aplice doza indicată pentru a micşora cantitatea de produs pe care animalul o poate linge. Dacă se produce o lingere semnificativă, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivație la pisici.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Acest produs este foarte inflamabil; se va păstra la distanţă de căldură, scântei, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.

Nu se va fuma, mânca sau bea apă în timpul manipulării acestui produs.

Acest produs este irritant pentru piele și ochi. După utilizare se vor spăla mâinile cu apă şi se va îndepărta prin spălare cu apă şi săpun orice cantitate de produs care a venit în contact accidental cu pielea. Dacă are loc expunerea accidentală a ochilor, se vor spăla imediat cu apă şi se va solicita consult medical şi prezentaţi medicului prospectul sau eticheta.

Se va evita contactul direct cu animalele tratate până când locul în care a fost aplicat produsul este uscat. În ziua tratamentului, copiii nu trebuie să atingă animalele tratate şi animalelor nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii, în special copii. Aplicatoarele folosite trebuie eliminate imediat şi nu lăsate la vederea şi îndemâna copiilor.

Persoanele cu piele sensibilă sau care ştiu că sunt alergice la produsele medicinal veterinar de acest tip trebuie să manipuleze cu atenţie produsul.

Alte precauţii

Nu se va permite ca animalele tratate să facă baie în cursuri de apă în decurs de cel puţin 2 ore după administrarea tratamentului. 

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Rar au fost raportate la pisici cazuri de alopecie tranzitorie, de intensitate medie, la locul de aplicare al produsului. Foarte rar poate fi observată iritaţie locală. Alopecia şi iritaţia dispar, în mod normal, fără a fi necesară intervenţia, dar terapia simptomatică poate fi aplicată în anumitecircumstanţe.

Au fost raportate cazuri rare de aglutinare temporară a părului de la nivelul locului de aplicare şi/sau apariţia ocazională a unei mici cantităţi de pulbere albă. Acest efect este normal şi va dispărea, în mod normal, după 24 de ore de la administrarea tratamentului fără a afecta siguranţa sau eficacitatea produsului medicinal veterinar. Dacă are loc lingerea unei cantităţi mari de produs, foarte rar, la pisică, se poate observa o scurtă perioadă de hipersalivaţie.

Ca şi în cazul altor lactone macrociclice, s-au observat foarte rar semne neurologice reversibile, inclusiv convulsii, în urma utilizării produsului medicinal veterinar la câini şi pisici.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse)

- frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 la 100 de animale tratate)

- mai puțin frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale la 1.000 de animale tratate)

- rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale la 10.000 de animale tratate)

- foarte rare (mai puțin de 1 animal la 10.000 de animale tratate, inclusiv rapoarte izolate). 

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Produsul poate fi administrat la pisicile şi căţelele aflate în perioada căldurilor, gestante sau în lactaţie.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

Cantităţi de administrat şi calea de administrareProdusul trebuie să fie administrat printr-o singură aplicare a unei singure unităţi dozatoare ce eliberează un minim de 6 mg/kg selamectină. Când pe acelaşi animal sunt prezente infestaţii sau infecţii concurente care urmează să fie tratate cu acest produs medicinal veterinar, numai o singură aplicare a unei doze recomandate de 6 mg/kg trebuie să fie administrată o singură dată. Durata specifică a perioadei de tratament individuale pentru paraziţi este prezentată mai jos.

Administrarea se va face în concordanţă cu următorul tabel:

Pisici (kg)

 Produs

Mg de selamectină eliberate

Concentrație (mg/ml)

Volumul de administrat (mărimea nominală a pipetei - în ml)

≤ 2.5

1 pipetă de

Evicto 15 mg pentru pisici și câini ≤2.5 kg

15

60

0.25

2.6-

7.5

1 pipetă de

Evicto 45 mg pentru pisici 2.6-7.5 kg

45

60

0.75

7.6-

10.0

1 pipetă de

Evicto 60 mg pentru pisici 7.6-10.0 kg

60

60

1.0

> 10

Cea mai adecvată combinaţie de pipete

Cea mai adecvată combinaţie de pipete

60

Cea mai adecvată combinaţie de pipete

 

Câini (kg)

Produs

Mg de selamectină eliberate

Concentrație (mg/ml)

Volumul de administrat (mărimea nominală a pipetei - în ml)

≤ 2.5

1 pipetă de

Evicto 15 mg pentru pisici și câini ≤2.5 kg

15

60

0.25

2.6-5.0

1 pipetă de

Evicto 30 mg pentru câini 2.6-5.0 kg

30

120

0.25

5.1-10.0

1 pipetă de

Evicto 60 mg pentru câini 5.1-10.0 kg

60

120

0.5

10.1-20.0

1 pipetă de

Evicto 120 mg pentru câini 10.1-20.0 kg

120

120

1.0

20.1-40.0

1 pipetă de

Evicto 240 mg pentru câini 20.1-40.0 kg

240

120

2.0

40.1-60.0

1 pipetă de

360

120

3.0

 

Tratamentul şi prevenirea infestatiilor cu purici (pisici şi câini)

Ca urmare a administrării produsului medicinal veterinar, puricii adulţi de pe animal sunt omorâţi, nu mai sunt produse ouă viabile, iar larvele (găsite numai în mediul ambiant) sunt omorâte, de asemenea. Aceasta opreşte reproducerea puricilor, întrerupe ciclul vital al puricilor şi poate ajuta la controlul infestaţiei cu purici existente în mediul ambiant din zonele în care animalul are acces.

Pentru prevenirea infestaţiei cu purici, produsul medicinal veterinar trebuie să fie administrat la intervale lunare pe parcursul sezonului de purici, începând cu o lună înainte ca puricii să devină activi. Datorită reducerii populaţiei de purici, tratamentul lunar al animalelor gestante şi în lactaţie va constitui, de asemenea, un ajutor în prevenirea infestaţiei cu purici a puilor până la vârsta de şapte săptămâni de viaţă.

Pentru utilizare ca parte a strategiei de tratament contra dermatitei alergice la purici, produsul medicinal veterinar trebuie să fie administrat la intervale lunare.

Prevenirea bolii produse de viermii cardiaci (pisici şi câini)

Produsul medicinal veterinar poate fi administrat pe tot parcursul anului sau cu cel puţin o lună înainte de prima expunere a animalului la acţiunea ţânţarilor, după care se va administra la intervale lunare până la sfârşitul sezonului ţânţarilor. Ultima doză trebuie să fie administrată cu o lună înainte de ultima expunere la ţânţari. Dacă se uită administrarea unei doze şi intervalul lunar între administrări creşte, se recomandă administrarea imediată a produsului medicinal veterinar, iar reluarea dozărilor lunare va minimaliza oportunitatea dezvoltării viermilor cardiaci adulţi. În cazul înlocuirii unui alt produs medicinal veterinar utilizat pentru prevenţie în cadrul programului de prevenire a bolii produse de viermii cardiaci, prima doză a produsului trebuie să fie administrată după o lună de la aplicarea ultimei doze a produsului medicinal veterinar ce a fost utilizat anterior.

Tratamentul infestaţiilor cu viermi rotunzi (pisici şi câini) Se va administra o singură doză de produs medicinal veterinar. Tratamentul păduchilor hematofagi (pisici şi câini)

Se va administra o singură doză de produs medicinal veterinar.

Tratamentul râiei auriculare (pisici)

Se va administra o singură doză de produs medicinal veterinar.

Tratamentul râiei auriculare (câini)

Se va administra o singură doză de produs medicinal veterinar. Resturile descuamate trebuie să fie îndepărtate cu blândeţe de la nivelul conductului auditiv extern în momentul tratamentului. Se recomandă ca la 30 de zile după efectuarea tratamentului să fie realizat un nou examen medical veterinar deoarece unele animale s-ar putea să necesite un al doilea tratament.

Tratamentul infestaţiilor cu viermi cu cârlig (pisici)

Se va administra o singură doză de produs medicinal veterinar.

Tratamentul râiei sarcoptice(câini)

Pentru eliminarea completă a râiei se va administra câte o singură doză de produs medicinal veterinar timp de 2 luni consecutiv.

Metoda și calea de administrare: Administrare Spot-on.

Se aplică pe piele, la baza gâtului, în fața omoplaților. 

Cum se aplică:

Se va scoate pipeta de produs din învelișul său protector.

1 – Ținând pipeta vertical, se îndepărtează capacul.

2 – Se învârte capacul și se plasează invers pe vârful aplicatorului. Se apasă pe capac în jos pentru a rupe sigiliul din vârful aplicatorului. 

Se îndepărtează capacul înaintea aplicării tratamentului.

3 - Se va îndepărta părul de la baza gâtului animalului, în faţa spaţiului dintre omoplaţi pentru a expune o suprafaţă mică de piele. 

Se va aplica vârful pipetei de produs direct pe suprafaţa pielii fără a se masa. Se va strânge pipeta cu fermitate pentru a elimina întregul conţinut al acestuia printr-o singură apăsare şi într-un singur loc. Se va evita contactul dintre produs și degete.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Nu au fost observate efecte nedorite după administrarea a de peste 10 ori doza recomandată de selamectină. Selamectina a fost administrată în doze de 3 ori peste doza recomandată la pisicile şi câinii infestaţi cu viermi cardiaci adulţi fără a se observa apariţia de efecte nedorite. Selamectina a fost, de asemenea, administrată în doze de 3 ori mai mari decât doza recomandată la pisicile şi căţelele montate, inclusiv cele gestante sau în lactaţie, care îşi alăptau puii şi în doze de 5 ori mai mari decât doza prescrisă la câinii Collie cu sensibilitate la ivermectine, fără a se observa apariţia de efecte nedorite.

Timp de aşteptare

Nu este cazul.  

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: produs antiparazitar, insecticide şi repelente, lactone macrociclice. Codul veterinar ATC: QP54AA05.

Proprietăţi farmacodinamice

Selamectina este un compus semi-sintetic aparţinând clasei ivermectinelor. Selamectina paralizează şi/sau omoară o gamă largă de paraziţi nevertebraţi prin acţiunea pe care o are asupra conductivităţii canalelor de clor ale acestora producând întreruperea neurotransmiterii normale. Această acţiune întrerupe activitatea electrică a celulelor nervoase la nematode şi a celulelor musculare la artropode ceea ce determină paralizia acestora şi/sau moartea.

Selamectina are activitate adulticidă, ovocidă şi larvocidă împotriva puricilor. Totuşi, întrerupe efectiv ciclul vital al puricilor prin omorârea adulţilor (de pe animal), prevenind ecloziunea ouălor (de pe animal şi din mediul ambiant) şi prin omorârea larvelor (numai din mediul ambiant). Resturile cutanate provenite de la animalele de companie tratate cu selamectină omoară ouăle şi larvele de purici care nu au fost expuse anterior la selamectină şi pot să reprezinte un ajutor în controlul infestaţiei cu purici prezente în mediul ambiant din zonele în care animalul are acces.

A fost demonstrată, de asemenea, acţiunea împotriva larvelor viermilor cardiaci.

Particularităţi farmacocinetice

Ca urmare a administrării spot on selamectina este absorbită de la nivelul pielii atingând o concentraţie plasmatică maximă în aproximativ 1 până la 3 zile după administrarea la pisică, respectiv la câine. Ca urmare a absorbţiei de la nivelul pielii, selamectina este distribuită sistemic şi este eliminată încet de la nivelul plasmei aşa cum se poate observa în concentraţiile plasmatice detectabile, la câine şi pisică la 30 de zile după administrarea unei singure doze topice de 6 mg/kg. Persistenţa prelungită şi eliminarea înceată a selamectinei de la nivelul plasmei este reflectată în terminarea perioadei de înjumătăţire în 8 zile la pisică, respectiv 11 zile la câine. Persistenţa sistemică a selamectinei în plasmă şi lipsa metabolizării extensive oferă concentraţii eficace ale selamectinei pe toată durata intervalului cuprins între dozări (30 de zile).

PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE

Lista excipienţilor 

Butilhidroxitoluen Dipropilenglicol eter metilic Alcool izopropilic

Incompatibilităţi majore

Nu este cazul

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Precauţii speciale pentru depozitare

Acest medicament nu necesită condiţii de temperatură speciale de păstrare. A se păstra în plicul nedesfăcut în locuri uscate, pentru a se proteja de lumină și umiditate.

  • Moneda RON cu TVA
  • Se utilizeaza pentru: Pisici
  • Pachet cu: 4 pipete
  • Tip produs: Deparazitare externa + interna
  • Brand: Evicto
  • Categorie produs: Antiparazitare pisici
PIPETE PISICIEvicto pentru pisici
 
Evicto 45 mg pentru pisici 2.5-7.5 kg - cutie cu 4 pipete

Evicto 45 mg pentru pisici 2.5-7.5 kg - cutie cu 4 pipete

Evicto 45 mg pentru pisici 2.5-7.5 kg - cutie cu 4 pipete

Scrie o recenzie!


Trebuie sa fii autentificat pentru a scrie o recenzie

No reviews at this time.

Evicto 45 mg pentru pisici 2.5-7.5 kg - cutie cu 4 pipete (146.24 RON)

 

Contact telefonic - 0756.560.560 

Ne puteti contacta telefonic in intervalul orar de mai jos (cu exceptia sarbatorilor legale).

In afara acestui interval orar ne puteti contacta prin e-mail - vanzari@farapurici.ro.

 

Luni10.00 - 15.00
Marti10.00 - 15.00
Miercuri10.00 - 15.00
Joi10.00 - 15.00
Vineri10.00 - 15.00

  

 
Contravaloarea serviciilor de livrare. 

Contravaloarea serviciilor de livrare este afisata in cosul de cumparaturi si se adauga la valoarea totala a comenzii. 

Pana pe 16.05.2021, orice comanda ce contine minim o zgarda Foresto, beneficiaza de transport gratuit!

Detalii aici!


Destinatie

Comenzi

sub 70 RON

Comenzi intre

70 - 160 RON


Comenzi intre

160 - 200 RON


Comenzi 

peste 200 RON

Bucuresti -

plata numerar la livrare

Indisponibil11 RON Gratuit  Gratuit

Bucuresti - 

plata online cu card

11 RON

11 RON

 Gratuit Gratuit

Romania (fara Bucuresti) -

plata numerar la livrare

Indisponibil 15 RON 15 RON Gratuit

Romania (fara Bucuresti) - 

plata online cu card

15 RON

15 RON

15 RON

Gratuit 

 

 

 
Pentru comenzile cu valoare mai mica de 70 RON, exclusiv taxa de transport, este disponibila numai plata online cu card!


Program livrari 

 

Plasare comandaExpediereLivrareTimp total
L-J pana in ora 14.00In aceiasi zi24 -48 de ore de la expediere1 - 2 zile
L-Mi dupa ora 14.00A doua zi24 - 48 de ore de la expediere2 - 3 zile
J dupa ora 14.00 - V pana in ora 14.00Vineri

- luni sau marti

4 - 5 zile

V dupa ora 14.00, S si DLuni24 -48 de ore de la expediere2-4 zile
Alte zile nelucratoarePrima zi lucratoare24 - 48 de ore de la expediereNr de zile nelucratoare consecutive + 2 zile
Tmpul de livrare de 24 de ore de la momentul expedierii reprezinta cea mai buna estimare. 

Acesta poate ajunge la 48 sau 72 de ore in anumite situatii (localitati  indepartate de

centrele nationale de livrare, perioade premergatoare sarbatorilor, conditii meteo severe, etc )

Livrarea se face prin firme de curierat. Vezi aici conditiile pentru livrarea produselor ce necesita prescriptie medicala.


Comanda on-line.  

1. Creati-va un cont farapurici.ro. Este usor si gratuit. Dupa crearea contului autentificati-va in site.

2. Intrati in magazin si alegeti categoria de produse care va intereseaza. Vizualizati produsul pe care doriti sa-l cumparati si stabiliti caracteristicile suplimentare ale acestuia, daca sunt disponibile .

3. Apasati "Adauga in cos." Dupa ce ati adaugat toate produsele dorite in cos, completati datele necesare validarii comenzii.

4. Daca aveti o adresa de livrare inregistrata aceasta va fi afisata in interfata de comanda. Daca nu aveti o adresa salvata sau doriti o adresa diferita pentru livrare, apasati "Adauga o noua adresa", completati datele necesare, si salvati-o. Selectati apoi adresa de livrare si cea de facturare.

5. Pentru a confirma comanda si a alege metoda de trimitere trebuie sa acceptati termenii de utilizare a site-ului farapurici.ro si a serviciilor oferite de acesta. Va recomandam sa cititi cu atentie acesti termeni si sa continuati procesul de cumparare numai daca sunteti de acord cu clauzele acestora. 

Dupa acceptarea acestora alegeti metodele de livrare disponibile si contravaloarea acestora, suma ce se va adauga la valoarea cosului. De asemenea veti putea alege modalitatea de plata a produselor si/sau serviciilor.

6. Tot in aceasta interfata aveti posibilitatea de atrimite un mesaj referitor la comanda, daca este necesar.

7. Faceti click pe modalitatea de plata ramburs sau plata cu cardul. Vi se va afisa suma finala pe care o aveti de platit la livrarea pachetului.

8. Apasati "Confirm comanda". Comanda va fi trimisa operatorului farapurici.ro si va intra in stadiul de procesare.

Daca este cazul veti fi contactat telefonic pentru detalii referitoare la comanda plasata.


Stadiile unei comenzi.


Imediat ce ati plasat o comanda aceasta va trece prin diferite stadii inainte de a fi livrata.

Deoarece dorim sa fii informat la timp de stadiul in care se afla comanda plasata, vei primi un mesaj e-mail la fiecare modificare a starii comenzii plasate.

Trimiterea acestor mesaje nu exclude verificarea telefonica de catre un operator farapurici.ro a unor informatii referitoare la comanda.

Toate aceste stadii se pot regasi si in contul tau de client in sectiunea "Istoric si detalii comenzi".


1. Comanda confirmata.

Imediat ce ai plasat comanda online vei primi un e-mail pe adresa folosita la inregistrare ce confirma inregistrarea automata a comenzii in sistemul online farapurici.ro (nu uita sa verifici si folderul "Spam")  

2. Comanda procesata.

Fiecare comanda este verificata de un operator farapurici.ro. In momentul in care comanda a fost verificata vei primi un mesaj pe adresa de e-mail care va confirma existenta produselor in stoc si livrarea acestora conform programului de livrari de mai sus.

3. Comanda expediata.

In momentul in care comanda este ridicata de curier pentru a fi livrata vei primi un e-mail care te informeaza asupra acestui lucru. Detalii referitoare la livrare se regasesc in tabelul de mai sus.

4. Comanda livrata

Comanda a fost livrata. In acest stadiu este posibil sa primesti si un mesaj e-mail care te invita sa iti spuni parerea despre serviciile farapurici.ro sub forma unei recenzii ce va fi publicata pe site-ul farapurici.ro in sectiunea "Recenzii clienti".

Raspunsul nu este obligatoriu, dar orice informatie venita de la clientii nostri referitoare la calitatea serviciilor farapurici.ro este bine venita. 

 


Anularea unei comenzi.

 

In situatia in care doriti anularea unei comenzi va rugam sa faceti acest lucru cat mai rapid, contactandu-ne telefonic sau prin formularul de contact disponibil mai jos. Pentru ca procedura de anulare sa se desfasoare rapid, va rugam sa notati si sa ne comunicati numarul de ordine al comenzii. 

Acceseaza formularul de contact

 

Returnarea comenzilor.

Daca te-ai razgandit si doresti sa returnezi o comanda sau doar unele produse din caomanda, nu e nimic!

Conform legislatiei in vigoare ai dreptul sa returnezi o comanda plasata online sau telefonic in 15 zile de la data la care produsele au intrat in posesia ta (data livrarii).

Pentru a face un retur trebuie sa urmezi pasii de mai jos:

1. Trebuie sa ne instiintezi ca doresti sa returnezi produsele folosind procedura de returnare din contul tau.

2. Intra in contul tau in sectiunea "Istoric si detalii comenzi"

3. Identifica comanda pe care doresti sa o returnezi si apasa "Detalii"

4. Selecteaza produsele pe care doresti sa le returnezi

5. Introdu in campul text motivul pentru care doresti sa faci returnarea. Daca pur si simplu te-ai razgandit, scrie doar "Fara motiv" (acest camp text trebuie sa fie completat)

6. Apasa butonul "Returneaza produse". In acest moment vom primi un mesaj e-mail cu cererea ta de returnare si un operator farapurici.ro rte va contacta.

7. Dupa ce ai facut cererea de returnare vei fi redirectat pe pagina de retururi din contul tau in care vei vedea numarul de inregistrare a cererii de retur, codul comenzii pentru care ai cerut returul, data cererii de retur si stadiul in care se afla cererea de returnare.

Stadiile cererii de retur sunt:

a. Se asteapta confirmarea - cererea de retur a fost inregistrata in sistem si trebuie confirmata de un operator farapurici.ro

Te rugam sa nu trimiti inapoi pachetul cu produsele de returnat pana ce cererea ta de retur nu a fost procesta de un operator farapurici.ro.

In acest moment vei primi un mesaj e-mail ce te informeaza ca crerea ta de retur a trecut in stadiul urmator :

b. Se asteapta pachetul

In acest stadiu puteti trimite pachetul de retur inapoi catre farapurici.ro. Nu uita sa notezi pe documentul de trimitere si numarul de inregistrare a returului.

Datele de returnare sunt:

SC Kraftmann Farma Vet SRL

Bucuresti, Str. Mr. Atanase Ionescu, nr. 37, CP 021841

Telefon contact: 0756.560.560

Departament vanzari

c. Pachet de retur primit

In momentul in care pachetul a a juns la noi, stadiul returului se va modifica corespunzator - vei primi un mesaj e-mail ce te va informa despre modificarea stadiului returului.

Un angajat farapurici.ro va verifica produsele returnate si daca acestea corespund conditiilor de returnare stadiul se va modifica in:

d. Retur acceptat.

sau daca produsele nu corespund conditiilor de returnare stadiul va deveni 

e. Retur refuzat.

Mai poti face cererea de retur si trimitand un mesaj e-mail la adresa retur@farapurici.ro care sa ne informeze despre intentia ta de a returna produse si sa contina cel putin numele tau si codul comenzii pentru care doresti sa faci returnarea, fie sa folosesti formularul de contact (il poti accesa aici) in care alegi optiunea "3. Returnare produse". Daca nu esti autentificat in momentul completarii formularului, nu uita sa ne spui numele tau si codul comenzii pentru care doresti sa faci returnarea de produse.

Conditiile de returnare a produselor si modalitatea de returnare a contravalorii acestora

Produsele returnate trebuie sa fie in starea in care au fost primite - nefolosite, fara deteriorari, in ambalajul original si insotite de toate documentele, accesoriile sau produsele cadou primite in comanda respectiva.

De asemenea produsele trebuie sa corespunda numeric cu comanda facuta de tine. Daca o comanda contine pachete de produse acestea trebuie returnate in acelasi numar cu cel din comanda - de exemplu daca ai comandat un pachet cu 3 pipete trebuie sa returnezi toate cele 3 pipete din pachet.

Daca produsele returnate corespund cerintelor de mai sus, returul va fi acceptat si iti vom returna contravaloarea produselor si a taxelor de livrare facturate, daca exista, in maxim 14 zile de la data la care ne-ai transmis cererea de retur. Aceasta data poate fi prelungita pana la primirea pachetului de retur sau a dovezii de trimitere a pchetului.

Returnarea contravalorii produselor se poate face, la alegerea ta, astfel:

- prin transfer bancar in contul indicat de tine

- prin mandat postal 

- prin cupon de cumparaturi de pe site-ul farapurici.ro, in cazul in care doresti sa achizitionezi alte produse.

Contravaloarea livrarii pachetului de retur este suportata de noi daca folosesti ca metoda de livrare a pachetului de retur aceiasi metoda prin care produsele ti-au fost livrate. In cazul in care doresti sa trimiti pachetul de retur prin alte metode, contravaloarea serviciului de livrare va fi suportata de tine integral.


Atentionari referitoare la coletele livrate.

Clientul trebuie sa verifice integritatea pachetelor la primirea acestora. In cazul in care pachetele sunt desigilate sau rupte, se va intocmi un proces verbal de constatare impreuna cu reprezentantul firmei de curierat. Orice reclamatii referitoare la integritatea pachetului ce nu sunt inregistrate printr-un astfel de proces verbal nu sunt luate in considerare.

 

Modalitati de plata.

Plata produselor cumparate din magazinul farapurici.ro se face ramburs, la primirea pachetului sau online cu card bancar.

Plata ramburs este disponibila pentru comenzi in orice localitate din Romania. Plata produselor si contravaloarea transportului se vor achita la momentul in care receptionati pachetul de la curier. Chitanta pentru contravaloarea pachetului este emisa de societatea de curierat.

SC Kraftmann Farma Vet SRL, operatorul site-ului farapurici.ro, nu poate emite chitante pentru marfurile platite in sistem ramburs.

Pentru plata online cu card gasiti detalii aici.